Zakres oferowanych usług obejmuje wykonanie:

1) Guzików, nap i zatrzasek oblekanych materiałem1 (557x800)

2) Klamerek

3) Pasków